Dizajnové riešenie akustiky

 

Felt Positive je rodinnou značkou manželov Venclovcov. Keď zistili, že na trhu nie je nič, čo by im pomohlo so šírením hluku vo vlastnom dome, rozhodli sa stať prvými, kto ponúkne vkusné a funkčné riešenia akustických výziev v domácnosti či vo firme.


 

Začali sa intenzívne venovať problematike šírenia zvuku, a to najmä vo vzťahu k moderným trendom zariaďovania priestorov. Čerpajúc z vlastnej skúsenosti priniesli jednoduchý, no efektívny spôsob odhlučnenia v podobe jedinečných akustických obrazov a pokryvov stien.

Naše obklady stien sú originálne, jednoduché a vhodné pre obytné aj firemné priestory. Radi vám poradíme a vyberieme riešenie do ľubovoľnej miestnosti bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v dizajne.
 

Felt Positive je cestou, ako skĺbiť jednoduché zariadenie priestoru s dizajnovými prvkami a príjemnou akustikou.

Poraďte sa s nami – vaše uši sa vám odvďačia.

Materiály, ktoré používame


100% dizajnová
vlnená plsť


Vlnená plsť je organický produkt s možnosťou biologickej likvidácie, ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie. Ovčia vlna, resp. vlnené vlákna sú v procese výroby postupne plstené a zhutnené pôsobením vlhkosti, tepla a trenia, až kým nedôjde k vytvoreniu homogénnej látky, nazývanej vlnená plsť. Je prirodzene nehorľavá, pohlcuje pachy a je farebne stála. K výrobe našich produktov používame najkvalitnejšiu dizajnovú plsť vyrobenú v Nemecku v hrúbkach 2, 3 a 5mm.


Korok


Korok je už od nepamäti známy, ako výborná prírodná surovina. Unikátne zloženie korkovej suroviny s viac než 40 miliónov buniek naplnených vzduchom na kubický centimeter, robí z korku prirodzený zvukový a antivibračný izolant. K popredným vlastnostiam korku patria aj: nenasiakavosť, neabsorbuje prach, vyrovnáva teplotu a vlhkosť vzduchu v interiéri, neposkytuje prostredie roztočom, zabraňuje tvorbe plesní a vysoko odoláva zmenám štruktúry a starnutiu. Práve pre tieto vlastnosti sme si ho vybrali ako základný podkladový materiál pre naše výrobky.


Ovčia akustická vlna ISOLENA


Strihá sa 2 x ročne a patrí medzi trvalo udržateľné materiály. Na ochranu pred škodcami a negatívnými vonkajšími vplyvmi sa používa inovatívna technológia, tzv. ionizačnámetóda – Ionic Protect, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Vlnené vlákna sú takto ošetrené pomocou plazmového iónu, bez použitia biocídov. Najväčšou prednosťou ovčej vlny sú jej tepelné a akustické vlastnosti, ale aj priestorové čistenie vzduchu. Pri výrobe izolácie sa používa len ovčia vlna najvyšej kvality. Produkty sú označená certifikátom NATUREPLUS®, ktorý deklaruje zdravotnú nezávadnosť, ekologickú výrobu a zabezpečenie trvalo udržateľných princípov.

Akustická pohoda v interiéri


Aby sme lepšie porozumeli problémom akustiky, je nevyhnutné mať aspoň základné vedomosti o danej problematike. V tomto krátkom texte sa Vám pokúsime ozrejmiť niekoľko základných parametrov.

V prvom rade, čo je to zvuk?


Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem. Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 16 Hz až 20 kHz a vo vzduchu sa šíri rýchlosťou približne 340 metrov za sekundu.

Priestorová akustika sa zaoberá spôsobom šírenia zvukových vĺn. Dôležitým aspektom priestorovej akustiky sú prenos zvuku, zvuková absorpcia, odraz zvuku a jeho rozptyl.
V uzavretom priestore človek nepočuje zvuk v jeho pôvodnej podobe. Zvukové vlny vychádzajúce od zdroja zvuku sa odrážajú od povrchov miestnosti. Ľudské ucho teda vníma rad zvukov z mnohých miest, pretože každé miesto odrazu sa stáva novým zdrojom zvuku, ktorého zvuková vlna prichádza k ľudskému uchu s meškaním oproti pôvodnému signálu (doznievanie). Vhodná doba doznievania, dozvuku, pre ten ktorý druh zvukového prejavu je jedným z predpokladov na zaistenie uspokojujúcich akustických podmienok uzavretého priestoru.
Príliš dlhá doba dozvuku býva príčinou nezrozumiteľnosti, zmiešavania a splývania zvukov, ozveny, skreslenia hudby.

Akustická kvalita prostredia


V každom priestore v ktorom sa pravidelne pohybujú ľudia sa architekti a projektanti snažia dosiahnuť najoptimálnejšie podmienky na pobyt osôb od vhodnej teploty prostredia, čistotu vzduchu, vlhkosť až po vhodné osvetlenie. Čo však zostáva trocha v úzadí je akustická kvalita prostredia.


Treba si uvedomiť, že dobré akustické prostredie má zásadný vplyv na kreativitu, výkon a pohodu človeka.

Akustika v modernej architektúre


Takmer každý dnes chce v dome veľký vzdušný priestor obývačky, kuchyne a jedálne, vysoké stropy, otvorené galérie, hladké omietky, veľké okná až po zem, málo nábytku, žiadne koberce a záclony. V kanceláriách zase prevládajú open spece riešenia so sklenenými stenami a zasadačkami. Všetky tieto parametre však nahrávajú do karát príliš dlhej dobe dozvuku, čo má za následok zlú zrozumiteľnosť reči, splývanie zvukov a skreslenie hudby.
Teda pokiaľ máte v otvorenom veľkom priestore veľa akusticky tvrdých materiálov, môžete sa rovno rozlúčiť s akustickou pohodou.
Tu prichádzajú na scénu akustické prvky, a to buď absorpčné, alebo difúzne.
A znova trochu teórie:
Pre dobrú akustiku je podstatná zvuková absorpcia materiálu. Je to schopnosť materiálu pohltiť (a premeniť na inú formu energie) časť dopadajúcej zvukovej energie. Úroveň energie, ktorá je pohltená, závisí od zvukovo-absorpčných vlastností materiálu. Vlastnosti materiálu v oblasti zvukovej absorpcie sú vyjadrené koeficientom zvukovej pohltivosti α (alfa), ktorý je funkciou frekvencie. Koeficient α sa pohybuje v rozsahu od 0 (úplný odraz) do 1,00 (úplné pohltenie).


Ešte lepšie výsledky sa dosiahnu, pokiaľ je absorpčný materiál aj tvarovo členitý. To má za následok, okrem absorpcie zvuku, aj jeho difúziu, číže rozptyl. Tieto materiály výrazne zlepšujú akustiku miestností, obmedzujú nechcené odrazy zvuku, čiže znižujú úroveň hluku a dobu dozvuku.
Veľmi jednoducho je to znázornené na nasledujúcom obrázku.